Weland Trafikmiljö

Fabriken

Weland Trafikmiljö är en av Sveriges ledande leverantörer av gatumöbler för kollektivtrafik.
I sortimentet ingår allt från hållplatsskyltar till väderskydd och mindre terminalbyggnader.

Sedan flera år är vi leverantör till Länstrafikbolag och kommuner över hela landet. Långvariga relationer byggda på en konsekvent affärsfilosofi som vilar på grundstenarna kompromisslös kvalitet, hög servicegrad och konkurrenskraftiga priser.

Weland Trafikmiljö (fd. Omni Trafikmiljö) är sedan 2001 en del av Welandgruppen. De senaste åren har det satsats mycket på att utveckla våra produkter och effektivisera vår produktion. För att skapa administrativa fördelar gick den 1 juli 2004 dåvarande Omni Trafikmiljö AB upp i Weland Aluminium AB. Weland Trafikmiljö är ett varumärke inom Weland Aluminium AB och drar nytta av det större företagets samlade resurser.

Vi kan i de flesta fall tillgodose era samtliga behov, från de små detaljerna till de lite större anläggningarna. En leverantör innebär för dig som kund förenklad logistik, snabbare kontaktvägar, rationellare verksamhet och förbättrad totalekonomi.

Vi kan trafikmiljö och delar gärna med oss av vår kompetens för att skapa en rationell, effektiv och trivsam trafikmiljö. Vi kombinerar modern och elegant formgivning - som ger dig en tydlig och attraktiv profil - med gedigna, robusta och slittåliga konstruktioner som minimerar underhållsbehovet, säkerställer funktionen och förlänger livslängden. Hög prefabriceringsgrad ger också korta montage- och installationstider.

Produktfakta

Heltäckande produktsortiment

I vårt produktsortiment finner du ett komplett sortiment gatumöbler för kollektivtrafik.

Standard eller special

Vi har ett brett standardsortiment som enkelt kan anpassas efter dina krav och önskemål, eller så skräddarsyr vi specialanpassade lösningar efter dina behov.

Idé och projektering

Vi kan bistå dig i hela kedjan från idéskisser, konstruktions- och hållfasthetsberäkningar till ritningar och bygglovshandlingar.

Hög prefabriceringsgrad

Vi satsar på hög prefabriceringsgrad och kompletta leveranser. Det ger konkreta fördelar i form av snabba montage- och installationer.

Stabila konstruktioner

Strängpressade aluminiumprofiler utgör oftast grundmaterialet i våra konstruktioner. Det ger lätta och starka produkter med elegant utseende och minimalt underhållsbehov. Kraftig profilutformning och 8 mm härdat glas genomgående i våra konstruktioner ger en produkt med motståndskraft mot väderpåverkan, slitage och mekanisk åverkan.

Enkel installation

Våra produkter är konstruerade för snabb och enkel installation. Installera själv eller utnyttja vår "färdig på plats"-service.

Minimalt underhåll

Våra produkter kräver ett minimum av underhåll men är samtidigt utformade för att underlätta skötsel och rengörning. Ett systemtänkande som bl.a. underlättar reparationer och utbyte av skadade partier är inbyggda i våra produkter.

Lång livslängd

Stabila konstruktioner byggda av korrosionshärdigt material ger hög driftssäkerhet och lång livslängd.

Hög kvalitet

Samtliga produkter i vårt sortiment utgörs av egna konstruktioner med högsta krav på kvalitet i material, funktion och design.

Med miljön i fokus

Våra produkter är tillverkade av rena och oblandade material, lätta att återvinna. Huvudmaterialet aluminium är en grön metall som med liten energiinsats enkelt går att återvinna. Enkel demontering underlättar sortering och återvinning.

Konkurrenskraftiga priser

Vi vet vikten av kostnadseffektiv verksamhet i den kollektiva trafikmiljön och prioriterar därför att erbjuda Dig hög kvalitet och optimal service i kombination med konkurrenskraftiga priser.